Projekt og byggeledelse

Railtech kan med sit kendskab til anlægstyper, og normgrundlaget herfor, træde til i forbindelse med en funktion som byggeleder eller tilsyn inden for sikring. Virksomheden har stor erfaring indenfor tilsynsføring af større og mindre anlægsopgaver som eksemplerne nævnt herunder.

​I forbindelse med udførelse af opgaver kan virksomheden fungere som byggeleder eller fagarbejdsleder ved forskellige opgaver. Virksomheden er sikkerhedsgodkendt af Banedanmark og må derfor arbejdei anlæg i drift. Herunder eksempler på byggeledelse og fagarbejdsledelse.

  • SPOROMBYGNING Odense – Fredericia. Fagtilsyn for sikringsentreprisei forbindelse med sporombygning af stationer og strækninger mellem Odense og Fredericia. Tilsyn med ombygning. Kunde: Banedanmark 2015
  • IMMUNISERING AF AARHUS H. Fagtilsyn i forbindelse med immuniseringenaf Aarhus H samt baneafsnittet mod hhv. Brabrand og Hørning. Kunde: Banedanmark 2016
    ​I forbindelse med udførelse af opgaver kan virksomheden fungere som byggeleder eller fagarbejdsleder ved forskellige opgaver. Virksomheden er sikkerhedsgodkendt af Banedanmark og må derfor arbejdei anlæg i drift. Herunder eksempler på byggeledelse og fagarbejdsledelse.
  • Nedlægning af overkørsler Hobro-Aalborg. Sikringstekniskbyggeledelse vedrørende nedlægning af 3 stk. overkørsler hhv. i Ellidshøj, Svendstrup og Skørping. Kunde: COWI 2014-2016.
  • SPOROMBYGNING VIBORG. Flytning af spor 1 og delvist spor 2 på Viborg station i forbindelse med forberedelserne til banevejen. Fungerende arbejdsleder samt ibrugtagningsleder. Kunde Aarsleff Rail 2016.